top of page


GELECEKTE BİR GÜN KARİYERİM’DE HER GÜN

Mezun ve İstihdam Yönetimi;

Mezun olacak öğrencilerimize diplomalarının yanı sıra alanlarında iş yeri açma belgesi de verilmektedir. Hadımköy Sanayi Bölgesi’nde yapılan iş protokolleri gereği öğrencilerimiz bu işletmelerde
12.sınıfta staj yapmakta ve mezun olduktan sonra aynı işletmelerde kendilerine iş garantisi sağlanmaktadır. Tüm öğrencilerimize mezun oldukları programların yanı sıra Ulusal ve Uluslar arası geçerliliği olan Europass, Siber Güvenlik, Kodlama, Autocad, STA4cad sertifikaları da verilmektedir.

0014.jpg
bottom of page