top of page
1657107912-insaat-teknolojisi-bolumu-myo.jpg
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
 
                Mesleki ve Teknik Eğitimin içinde İnşaat sektörünün önemi ve yeri çok büyüktür. İnşaat sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak sürekli ve hızlı bir gelişim içindedir. İnşaat sektörü, stratejik bir sektör olarak ülkelerin ekonomik yapılarında canlanma ve büyük kalkınma hamleleri bakımından lokomotif sektör olarak ön plana çıkmaktadır.
İnşaat Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 
           Özel Hadımköy Kariyerim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İnşaat Teknolojisi Alanı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı bölülümü olarak öğrencilerimizi hayata hazırlarken, öğrencilere kendi yetenek ve becerilerine uygun bir eğitim almaları için yol gösterilmektedir. İnşaat sektörünün ihtiyaçları, öğrencilerin becerileri ve bölümümüzün fiziki imkânları göz önünde bulundurularak aşağıda sıraladığımız dallarda eğitim verilmektedir.

İnşaat Teknolojisi Alanı'nda okutulan dallar:
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
Statik Yapı Teknik Ressamlığı
Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı; proje çizimi, rölöve ve maket yapma konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
 
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Dalında; taslak çizimlerinin incelenmesi, bina planı etüdü, plan ölçülendirme, projeyi donatma, merdiven çizimleri, zemin kat, bodrum ve normal kat, asma ve teras kat planları çizimi, çatı çizimleri, bina kesit ve görünüş çizimi, proje ve mahal listeleri oluşturma ve antet çizimi, rölöve ve maket yapımı, yapı maliyeti hesaplama konusunda yeterlilikler kazandırılır. Ayrıca, bilgisayar ortamında 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimi öğrenerek (AutoCAD, ARCHİCAD, SketchUP vb.) mimarlık ve mühendislik ofislerinde, teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.
İnşaat Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkânı bulabilirler.
 
 
1. Devlet Demir Yolları,
2. Devlet Su İşleri,
3. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları,
4. Belediyeler,
5. İller Bankası,
6. Bayındırlık hizmetleri,
7. Havayolları,
8. Petrol araştırmaları,
9. Tapu kadastro,
10. Mimarlık büroları,
11. İnşaat mühendisliği büroları,
12. Harita mühendisliği büroları,
13. PVC İmalat ve montaj sektörü,
14. Ahşap doğrama ve kaplamacılık atölyeleri,
15. Beton santralleri,
16. İnşaat laboratuvarları,
17. Yapımcı inşaat firmaları vb.
bottom of page