top of page
radyo tv.jpg
RADYO-TELEVİZYON ALANI
 
Yüksek öğrenimde en fazla tercih edilen bölümlerden olan Radyo-Televizyon; TV yapımlarının kamera önü veya arkasında çalışmak isteyen, genel kültürlü, girişken, ekip çalışmasına yatkın, organizasyon becerisi yüksek, teknik konulara meraklı ve teknolojiyi yakından takip eden,  sorumluluk sahibi gençlerin tercih edebileceği bir meslektir. Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda uygulamaya koyduğu MEGEP Projesi kapsamında okulumuzda radyo-televizyon eğitimi alan öğrencilerimiz, 10. sınıfta genel radyo-televizyon eğitimi aldıktan sonra 11. sınıfta aşağıda tanıtılan dallardan birini seçerek bu konuda uzmanlaşır ve 12. sınıfta bu dala uygun bir serviste staj yaparlar. Radyo-Televizyon alanından mezun olan öğrencilerimiz televizyonlarda, radyolarda, haber ajanslarında, reklam ajanslarında, yapım şirketlerinde, turizm-eğlence sektöründe, organizasyon firmalarında, kamu kuruluşları ve özel firmaların basın bürolarında çalışabilirler.
 Radyo-televizyon alanının altında yer alan 4 meslek dalı şunlardır:

 1. RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI Radyo-Televizyon programcısının sahip olması gereken, kuruluşlar ve yapım şirketlerinde program yapım öncesi, çekim aşaması ve çekim sonrasında içerik ve idari işleri yürütme, temel düzeyde teknik cihazları kullanma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Radyo-TV programcıları Televizyon programlarının kamera arkasında program metni yazmaktan konuk ağırlamaya, stüdyo düzeni sağlamaktan yönetmenlik yapmaya kadar değişik işler yapabilirler. 
 
 2. GRAFİK-ANİMASYON Grafik animasyoncunun sahip olması gereken, bir proje çerçevesinde, sanal ve gerçek nesnelerin tasarımını yapma, tasarımları üç boyutlu olarak canlandırılma ve canlandırmayı izlenebilir gösteri olarak hazırlama yeterlikleri kazandırmaya öncelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bilgisayara yatkınlık, hayal gücü ve estetik beceri bu dal için aranan özelliklerdir.
 
  3. KAMERAMANLIK: Kameramanın sahip olması gereken, araç-gereçleri kullanarak stüdyo, çekim platosu ve çekim yapılabilecek her yerde ekip çalışması içerisinde görüntüleri kamera ile kaydetme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Kameraman olabilmek için fiziksel olarak sağlıklı, teknik bilgiye ve estetik bir bakış açısına sahip olmak gereklidir. 
   
 4. TEKNİK YAPIM YAYIN: Teknik yapım, yayın elemanının sahip olması gereken, radyo-televizyon ve prodüksiyon kuruluşları ile organizasyonlarda kurgu yapma, ses ve ışık cihazlarını kullanma, yönetmenin talimatlarına göre teknik işleri yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Işıkçılık, sesçilik, kurguculuk, reji elemanlığı gibi meslekler bu dalın altında yer alırlar. 

 
bottom of page