top of page
Vizyonumuz 
Öğrencilerimizi; ülkesi ve kültürüne bağlı, dünya kimlikli, öz yeterliliği yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlamak.

Misyonumuz !!
 • Kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa faydalı; özgüvenli girişimci, iyi insan, yurtsever vatandaş kültürü aşılayan ülke genelinde önde gelen bir kurum olmak
 • Atatürk’ün çağı aşma vizyonu olan; akıl, bilim, sanat ve evrensel kültür değerlerinden sapmadan, dünya vatandaşı, başarılı bireyleri insanlığa kazandırmak
 • Hayat boyu öğrenen, geleceğin karmaşık, rekabetçi, sürekli değişen, bilgi ve teknoloji yönetimli ekonomik toplumuna, donanımlı gurur duyacağımız Kariyerim Okulları mezunlarını bir üst öğrenime hazırlamak
 • Kariyerim Teknoloji Lisesi geleceğin üreten, yaratıcı, çözüm odaklı bireylerini bugünden yetiştirip; onların araştırmacı, yenilikçi, ülkemizin geleceğine yön veren, fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlamalarını sağlamak
 • Birey potansiyeline , öğrenme merakına , özel yeteneğe ve yaşama tutkuyla bağlı bireylere özel yatırım
 • İnsanlığa katkı sağlayan buluş ve girişimler gerçekleştiren üretken liderlerin ; öğrenci merkezli, öğretmen temelli, ileri teknoloji destekli, esnek ve dengeli, öğrenci potansiyeli odaklı müfredatla yetiştiği eğitim sistemini uygulayabilen örnek tercih edilen bir okul olabilmek
Değerlerimiz:
 • Eşitlikçi ve adaletli tutum
 • Yurtta barış, dünyada barış
 • Sevgi ,saygı yardımlaşma ,dayanışma ve vefa duygularını içselleştirmek
 • Güvenilirlik , akademik ,sosyal ve her alanda daima dürüstlük
 • Sorumluluk bilinci ve empati (eş duyum) yapabilme
 • Kurum vizyon ve misyonuna bağlılık
 • Yerelden küresele aydınlık zengin ve sorgulayan bir dünya görüşü
 • İstikrar ve saygınlık
 • Hayat boyu öğrenme, merak ve yenilikçilik
 • İklim krizi, salgınlar ,doğal afetler, gıda ve su kaynakları gibi küresel sorunlara duyarlılık
 • Doğanın parçası olma bilinci, hayvan haklarına riayet
 • Milletimizin mutluluğu, insanlığa katkı sağlayan milli kültür ve değerlerimiz bilinci ve saygı
 • Farklılıklar ve farklı kültürlere hoşgörü ve saygı
 • Her türlü ayrımcılığa karşı oluş
 • 5.0 Endüstri toplumu, robot-insan işbirliğini kapsayan, geleceğin süper akıllı toplumsal yaşama hazırlık
bottom of page